بی خوابی نوزاد در روز

آواتار مامان ماهور مامان ماهور ماهور ۳ سالگی
15تا 16ساعت تو شبانه روز
آواتار مامان 🧿امیرسام🧿 مامان 🧿امیرسام🧿 🧿امیرسام🧿 ۲ سالگی
شاید شیرشو کامل نمیخوره...اجازه بده خودش نوک سینه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان عشق جااانم💕 مامان عشق جااانم💕 عشق جااانم💕 ۲ سالگی
سلام. پسر من دو روز از پسرشما بزرگتره.
پسرمنم همین ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۲ سالگی
آره تاثیر داره..........
آواتار مامان پناه مامان پناه پناه ۲ سالگی
منم عادتش دادم وقتی میخوابه یک ساعت بعد بیدار میشه ... ادامه پاسخ