آزمایشات دوران نوزادی

آواتار مامان محیا مامان محیا محیا ۱۶ ماهگی
سلام عزیز
یک سونو تو ۷ هفته برا قلبش
یک سونو تو ۱۲ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جانان مامان جانان جانان ۲ سالگی
نه دکتر دختر من گفت یکسالگی زوده ۱۵ ماهکی ببرش
آواتار مامان نازنین سادات مامان نازنین سادات نازنین سادات ۲ سالگی
واکسن یکسالگی به سختیه واکسنهای قبلی نیست.ولی آزما ... ادامه پاسخ