علائم قولنج نوزاد چیست

مامان بردیا مامان بردیا ۱ سالگی
آواتار مامان پرهام مامان پرهام پرهام ۱ سالگی
علت قولنج چیست؟

به طور قطع هیچ کس علت قولنج نوزاد ... ادامه پاسخ
مامان yasna مامان yasna ۱ سالگی
آواتار مامان یزدان مامان یزدان یزدان ۱ سالگی
تو عکس برات نوشته عزیزم