گرمازدگی نوزادان

آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۲ سالگی
قرمزی و داغی پوست.استفراغ.بیقراری.تغییر دمای بدن.ک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان خشگلا مامان خشگلا خشگلا ۱ سالگی
یکی از علایمش که گرمش باش وقتیه که بغلش می کنی سرش ... ادامه پاسخ
مامان نیما(بجنورد) مامان نیما(بجنورد) ۱ سالگی
آواتار مامان ماکان مامان ماکان ماکان ۱ سالگی
استفراغ اسهال بدنشم داغ میشه بیشترم بالا میاره
آواتار مامان ♥️فوژان♥️ مامان ♥️فوژان♥️ ♥️فوژان♥️ ۱ سالگی
س منم رفتم شمال. درطول روز ک هوا خیلی گرم بود ازخو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان خشگلا مامان خشگلا خشگلا ۱ سالگی
دونه های ریزو سرخ رنگی که خیلی نزدیک همن رو بدنش پ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آتنا مامان آتنا آتنا ۱ سالگی
قرمزی پوست زیر گردن ... بالا اوردن .بی قراری ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسام مامان حسام حسام ۳ سالگی
سلام ازقدیم گفتن کسی گرمازده میشه سرشوبا دوغ ونعنا ... ادامه پاسخ