استحمام نوزاد تازه متولد شده

آواتار مامان علی مامان علی علی ۳ سالگی
من بچم ۱۵ روزش بود خودم بردم.نشستم کف حمام یه حوله ... ادامه پاسخ
آواتار مامان علی مامان علی علی ۳ سالگی
عزیزم روش من اینجوره
اول گوش هاشوچرب میکنم
بعدیه ح ... ادامه پاسخ
مامان مبینا کوچولو مامان مبینا کوچولو ۳ سالگی
آواتار مامان امیرعباس مامان امیرعباس امیرعباس ۲ سالگی
برو حموم خودتو بشور بعد ی تشت بزار زیر پاهات غسل چ ... ادامه پاسخ