استحمام نوزاد تازه متولد شده

آواتار مامان علی مامان علی علی ۲ سالگی
من بچم ۱۵ روزش بود خودم بردم.نشستم کف حمام یه حوله ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رادمان مامان رادمان رادمان ۲ سالگی
یه توری تشت یا توری وان بخر وصل کن ب تشت یا همون ... ادامه پاسخ
مامان مبینا کوچولو مامان مبینا کوچولو ۲ سالگی
آواتار مامان امیرعباس مامان امیرعباس امیرعباس ۱۷ ماهگی
برو حموم خودتو بشور بعد ی تشت بزار زیر پاهات غسل چ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۱۶ ماهگی
نه هیچ اشکالی نداره تا نافش نیفتاده میتونی ببری
نو ... ادامه پاسخ