جلوگیری بعد از زایمان سزارین

آواتار مامان 👑مرسانا 👑 مامان 👑مرسانا 👑 👑مرسانا 👑 ۲ سالگی
من زایمان طبیعی کردم موقع نزدیکی اولین بار یذره در ... ادامه پاسخ