مشکلات حین زایمان

آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۱ سالگی
نگران نباش..عزیزم.تا وقتی ک مدفوع نکنی تو زایمان ط ... ادامه پاسخ
آواتار مامان علی احسان مامان علی احسان علی احسان ۱۵ ماهگی
اصلا جیغ نزن فقط فشار بده انگار دسشویی بزرگ میکنی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رادین جون مامان رادین جون رادین جون ۶ ماهگی
سلام عزیزم شما به سلامتی زایمان کردین ؟؟؟
آواتار مامان ریحانه مامان ریحانه ریحانه ۱۲ ماهگی
اگ بترسین هورمون ادرنالین ترشح میشه و مانع از پیشر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مامان سه تا گل مامان مامان سه تا گل مامان سه تا گل ۱۰ ماهگی
عزیزم به این چیزا فکر نکن هممون این لحظات رو گذرون ... ادامه پاسخ