معنی اسم ارشیا

تخت پادشاهی، هزوارش و هم ریشه با

ریشه اسم ارشیا

فراوانی اسم ارشیا

در حال حاضر ۵۷۱ نفر در گهواره با نام ارشیا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ارشیا

سلام من اسم های مختلفی انتخاب میکردم پسر بزرگم اسم ارشیا رو دوست داشت. به خاطر پسرم اسم داداشش رو ارشیا گذاشتم معنی اسم ارشیا واسه من یعنی تخت پادشاهی
مامان ارشیا
شجاع دلیر آسمانی
مامان آقا ارشیا💞
اسم پسر منم ارشیا.
مامان ارشیا
من ب قربون اسم ارشیا
مامان ارشیا
سلام پسرمنم اسمش ارشیاس ولی همه میگن با ع درسته ولی من همش بایدتوضیح بدم که با الف اسم فارسیه واشتباه نیست
مامان ارشیا
اسم پسرمنم ارشیاس من اولین اسمی که انتخاب کردم
مامان ارشیا
سلام اسم پسر منم ارشیا بر وزن بردیا پسر اولم هستش گذاشتم
مامان ارشیا
اسم پسر منم ارشیاست، همسرم خیلی این اسمو دوست داشت ،قبل از تشخیص جنسیت همسرم میگفت اگه پسر شد ارشیا منم می گفتم اگه دختر شد سوگل،خوب پسر شد گذاشتیم ارشیا😍
مامان ارشیا