معنی اسم الینا

نام روستایی در نزدیکی رودیار

ریشه اسم الینا

فراوانی اسم الینا

در حال حاضر ۲۰۶۴ نفر در گهواره با نام الینا ثبت نام شده اند.