معنی اسم جان مهر

مهربان جان

ریشه اسم جان مهر

فراوانی اسم جان مهر

تا کنون کسی با نام جان مهر در گهواره ثبت نام نکرده است.