معنی اسم جهان فر

شکوه جهان

ریشه اسم جهان فر

فراوانی اسم جهان فر

تا کنون کسی با نام جهان فر در گهواره ثبت نام نکرده است.