معنی اسم دل بهار

کسی که قلبش مانند بهار سبزو زنده است

ریشه اسم دل بهار

فراوانی اسم دل بهار

تا کنون کسی با نام دل بهار در گهواره ثبت نام نکرده است.