معنی اسم صنم بر

صنم(عربی) + بر(فارسی) مرکب از صنم( بت )+ ( آغوش)

ریشه اسم صنم بر

فراوانی اسم صنم بر

تا کنون کسی با نام صنم بر در گهواره ثبت نام نکرده است.