معنی اسم قدم خیر

آن که دارای قدم مبارک است، خوش قدم

ریشه اسم قدم خیر

فراوانی اسم قدم خیر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام قدم خیر ثبت نام شده اند.