معنی اسم مه یاس

زیبارو - زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس

ریشه اسم مه یاس

فراوانی اسم مه یاس

در حال حاضر ۲۸۷ نفر در گهواره با نام مه یاس ثبت نام شده اند.