معنی اسم ولی الله

دوست خداوند، لقب علی(ع)

ریشه اسم ولی الله

فراوانی اسم ولی الله

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ولی الله ثبت نام شده اند.