معنی اسم پری دخت

دختر پری ، نام دختر پادشاه چین که سام پسر نریمان عاشق او شد و زال پدر رستم از او زاده شد

ریشه اسم پری دخت

فراوانی اسم پری دخت

تا کنون کسی با نام پری دخت در گهواره ثبت نام نکرده است.