معنی اسم پری سیما

پری(فارسی) + سیما(عربی) پریچهره، زیبارو

ریشه اسم پری سیما

فراوانی اسم پری سیما

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام پری سیما ثبت نام شده اند.