معنی اسم پری گل

زیبا چون گل و پری

ریشه اسم پری گل

فراوانی اسم پری گل

تا کنون کسی با نام پری گل در گهواره ثبت نام نکرده است.