معنی اسم گلپونه

گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه

ریشه اسم گلپونه

فراوانی اسم گلپونه

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام گلپونه ثبت نام شده اند.