معنی اسم گل دانه

دانه گل

ریشه اسم گل دانه

فراوانی اسم گل دانه

تا کنون کسی با نام گل دانه در گهواره ثبت نام نکرده است.