معنی اسم گل پر

دانه معطری به شکل پولکهای زرد کوچک که دارویی است

ریشه اسم گل پر

فراوانی اسم گل پر

تا کنون کسی با نام گل پر در گهواره ثبت نام نکرده است.