معنی اسم گل پر

دانه معطری به شکل پولکهای زرد کوچک که دارویی است

ریشه اسم گل پر

فراوانی اسم گل پر

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام گل پر ثبت نام شده اند.