معنی اسم گل پری

زیبا چون گل و پری

ریشه اسم گل پری

فراوانی اسم گل پری

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام گل پری ثبت نام شده اند.