تهوع صبحگاهی در بارداری

مامان محمد مهدی ۲ سالگی
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۱ سالگی
اره فک‌کنم‌طبیعی باشه

پیشنهاد می‌شود درمان حالت تهوع بارداری را نیز مطالعه کنید

پیشنهاد می‌شود حالت تهوع بارداری کی شروع میشه را نیز مطالعه کنید