ریزش مو در بارداری

آواتار مامان حسین مامان حسین حسین ۲ سالگی
سلام من ریزش موهام کم شده ولی مث قبل نه
آواتار مامان سبحان مامان سبحان سبحان ۱۷ ماهگی
برای بچه بد نیست
ولی احتمالا موهامون داغون تر میشه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سام و سامیار مامان سام و سامیار سام و سامیار ۹ ماهگی
دکتر من قرص فمبیون داده و آهن سیدرال موهام پرتر از ... ادامه پاسخ