ریزش مو در بارداری

آواتار مامان حسین مامان حسین حسین ۳ سالگی
سلام من ریزش موهام کم شده ولی مث قبل نه
آواتار مامان سبحان و حسنا مامان سبحان و حسنا سبحان و حسنا ۲ سالگی
برای بچه بد نیست
ولی احتمالا موهامون داغون تر میشه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سام وسامیار مامان سام وسامیار سام وسامیار ۱ سالگی
دکتر من قرص فمبیون داده و آهن سیدرال موهام پرتر از ... ادامه پاسخ