ورم دست و پا در بارداری

آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۱۵ ماهگی
شب چون تحرک ندارید مایعات دربدن شما به خصوص دست و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 💓سامیارجان💓 مامان 💓سامیارجان💓 💓سامیارجان💓 ۱۵ ماهگی
گلم الان برات سرچ کردم اینترنت نوشته بودهندونه خیل ... ادامه پاسخ