ورم پا در بارداری خطرناک است

مامان آقارضا ۲ سالگی
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۱ سالگی
باید برای دکتر ازمایش بنویسه. خدای نکرده دفع پروتئین نداشته باشی

پیشنهاد می‌شود علت ورم پا در بارداری را نیز مطالعه کنید

آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۱۰ ماهگی
اگ دوتا ب ی اندازه ورم داشته باشن اشکال نداره سعی کن ماکارانی برنج کمتر مصرف کنی و اصلا غذاعای شور نخوری
مامان مائده ۸ ماهگی
آواتار مامان عرشیا مامان عرشیا عرشیا ۷ ماهگی
خیلیا تو بارداری ورم میکنه پاهاشون.چندهفته ای؟
آواتار مامان سید مائده جون مامان سید مائده جون سید مائده جون ۱۱ ماهگی
نه عزیزم اصلا ترشیجات نخور زیاد خوب نیسن بعدشم کی گفته از الان ورم طبیعی ازهفته سی وسه به بعد فشارتو چک کن.پیاده روی کن.شوری وترشیتم کم کن.

پیشنهاد می‌شود ورم دست و پا در بارداری را نیز مطالعه کنید