ورم پا در بارداری خطرناک است

مامان آقارضا مامان آقارضا ۳ سالگی
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۳ سالگی
باید برای دکتر ازمایش بنویسه. خدای نکرده دفع پروتئ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۲ سالگی
اگ دوتا ب ی اندازه ورم داشته باشن اشکال نداره سعی ... ادامه پاسخ
مامان مائده مامان مائده ۲ سالگی
آواتار مامان عرشیا مامان عرشیا عرشیا ۲ سالگی
خیلیا تو بارداری ورم میکنه پاهاشون.چندهفته ای؟
آواتار مامان سید مائده جون مامان سید مائده جون سید مائده جون ۲ سالگی
نه عزیزم اصلا ترشیجات نخور زیاد خوب نیسن بعدشم کی ... ادامه پاسخ