ورم پا در بارداری خطرناک است

مامان آقارضا مامان آقارضا ۲ سالگی
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۲ سالگی
باید برای دکتر ازمایش بنویسه. خدای نکرده دفع پروتئ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۱ سالگی
اگ دوتا ب ی اندازه ورم داشته باشن اشکال نداره سعی ... ادامه پاسخ
مامان مائده مامان مائده ۱۷ ماهگی
آواتار مامان عرشیا مامان عرشیا عرشیا ۱۷ ماهگی
خیلیا تو بارداری ورم میکنه پاهاشون.چندهفته ای؟
آواتار مامان سید مائده جون مامان سید مائده جون سید مائده جون ۱ سالگی
نه عزیزم اصلا ترشیجات نخور زیاد خوب نیسن بعدشم کی ... ادامه پاسخ