کمر درد در اوایل بارداری

مامان ایدا ۱ سالگی
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق ۳ ماهگی
ای وای من ک دیگ اشکم دراومده ولی خداروشکر از لکه ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سمانه مامان سمانه سمانه ۵ ماهگی
سلام عزیزم منم مثل شمام خیلی کمردرد وشکم درد دارم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان النا و هلنا مامان النا و هلنا النا و هلنا ۱ ماهگی
سلام عزیزم، رانیتیدین نخور، غذا و دارو فعلا داره ج ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرعلی و حسین مامان امیرعلی و حسین امیرعلی و حسین ۸ ماهگی
آره گلم داره جا باز میکنه و رحمت بزرگ تر میشه در ص ... ادامه پاسخ