اولین نشانه های بارداری

آواتار مامان عسلی مامان عسلی عسلی ۱۵ ماهگی
ترشح بدون رنگ یا ترشح سفید بدون بو درد سمت تخمدان

پیشنهاد می‌شود علائم بارداری چیست را نیز مطالعه کنید

آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه هفته بیست‌وسوم بارداری
بله علامت بارداریه
برا منم دعا کن