سونوگرافی در دوران بارداری

آواتار مامان محمدعلی مامان محمدعلی محمدعلی ۱ سالگی
سلام باید داشته باشه من زن داداشم اونجا میرفت

پیشنهاد می‌شود آخرین سونوگرافی در دوران بارداری را نیز مطالعه کنید

مامان فاطمه امینی ۱ سالگی
آواتار مامان باراناخانوم مامان باراناخانوم باراناخانوم ۱ سالگی
بله وقتی میری دکتر براتون سونو مینویسن
آواتار مامان محیا مامان محیا محیا ۱۶ ماهگی
وزنو. قرار گیری جنین

پیشنهاد می‌شود سونوگرافی قلب جنین را نیز مطالعه کنید

آواتار مامان حسین مامان حسین حسین ۱۰ ماهگی
من ۱۶۰۰بودپسرمم