سونوگرافی در دوران بارداری

آواتار مامان محمدعلی مامان محمدعلی محمدعلی ۲ سالگی
سلام باید داشته باشه من زن داداشم اونجا میرفت
مامان فاطمه امینی مامان فاطمه امینی ۲ سالگی
آواتار مامان ♥♥باراناجون♥♥ مامان ♥♥باراناجون♥♥ ♥♥باراناجون♥♥ ۲ سالگی
بله وقتی میری دکتر براتون سونو مینویسن
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۲ سالگی
وضعیت قرار گیری جنین..اندازه مایع امینوتیک.وزن جنی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان Asmin مامان Asmin Asmin ۹ ماهگی
من ۱۶۰۰بودپسرمم