سونوگرافی در دوران بارداری

آواتار مامان محمدعلی مامان محمدعلی محمدعلی ۱ سالگی
سلام باید داشته باشه من زن داداشم اونجا میرفت
مامان فاطمه امینی ۱ سالگی
آواتار مامان باراناخانوم مامان باراناخانوم باراناخانوم ۱ سالگی
بله وقتی میری دکتر براتون سونو مینویسن
آواتار مامان دخترم زندگیمه مامان دخترم زندگیمه دخترم زندگیمه ۱ سالگی
وزنو. قرار گیری جنین
آواتار مامان حسین مامان حسین حسین هفته سی‌وپنجم بارداری
من ۱۶۰۰بودپسرمم