استراحت در بارداری چگونه است

آواتار مامان رز مامان رز رز ۸ ماهگی
من سه ماه اول زندگی عادی داشتم و باشگاه میرفتم و و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سوین جون مامان سوین جون سوین جون ۲ سالگی
عزیزم سعی کن شیکمت وسیرنگه داری.بعد ی دوش بگیر بدن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان احسان مامان احسان احسان ۲ سالگی
اره عزیزم استراحت کن نباید هیچـکاری تو خونه انجام ... ادامه پاسخ