استراحت در بارداری چگونه است

آواتار مامان الین مامان الین الین ۲ سالگی
نه بابا خودمون کارارو میکنیم فقط یه کم آروم.
آواتار مامان سوین جون مامان سوین جون سوین جون ۲ سالگی
عزیزم سعی کن شیکمت وسیرنگه داری.بعد ی دوش بگیر بدن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان احسان مامان احسان احسان ۱ سالگی
اره عزیزم استراحت کن نباید هیچـکاری تو خونه انجام ... ادامه پاسخ