عوارض قرص دوفاستون چیست

آواتار مامان کیارش مامان کیارش کیارش ۹ ماهگی
سلام.دکتر برای من تجویز کرده
آواتار مامان 🍀دخترک🍀 مامان 🍀دخترک🍀 🍀دخترک🍀 ۱۰ ماهگی
عزیزم واسه چی مصرفش میکنی