فشار خون نرمال در بارداری

آواتار مامان الارا مامان الارا الارا ۱۴ ماهگی
اکثرا فشار پایینه
مامان ارمین ۱۴ ماهگی
آواتار مامان 💐مـبــینا💐 مامان 💐مـبــینا💐 💐مـبــینا💐 ۱۴ ماهگی
باید دوازده به پایین باشه
و بالاتر نباید باشه
اگه ... ادامه پاسخ