بارداری خارج از رحم

آواتار مامان دخمل 😍 مامان دخمل 😍 دخمل 😍 ۱۴ ماهگی
اگه لوله رو برنداشته باشن باز دوباره میتونی باردار ... ادامه پاسخ