حرکات ورزشی مناسب برای زنان باردار

آواتار مامان ابوالفضل مامان ابوالفضل ابوالفضل ۱ سالگی
من شیافش استفاده کردم حالا که خوب شدم اگه دوباره ب ... ادامه پاسخ
مامان ایلاف ۱۶ ماهگی
آواتار مامان فندوق مامان فندوق فندوق ۱۴ ماهگی
ورزش و پیاده روی اماده سازی لگن برای زایمان
آواتار مامان هستی😍 مامان هستی😍 هستی😍 ۷ ماهگی
خب نه مجبوری نیس،میتونی نری منم قرارشده برم ولی می ... ادامه پاسخ
آواتار مامان درسا مامان درسا درسا ۱۷ ماهگی
وزش های پروانه وکگل انجام بده خیلی عالی پیاده روی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مامان دایان مامان مامان دایان مامان دایان ۱۳ ماهگی
سلام میگن ورزش خوبه ولی شنا و شیرجه زدن نباید تو ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدصدرا مامان محمدصدرا محمدصدرا ۷ ماهگی
دستانوبالابگیرراست شونه هات باشه چنددقیقه