تغذیه در بارداری دوقلویی

آواتار مامان آنیسا👭آویسا مامان آنیسا👭آویسا آنیسا👭آویسا ۱۶ ماهگی
دوقلو بودن فرقی با یه قلویی نداره فقط بیشتر اذیت م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مامان ۲تاعشقم مامان مامان ۲تاعشقم مامان ۲تاعشقم ۵ ماهگی
سلام گلم میدونم الان‌نی نی هات ب دنیا اومدن میخاس ... ادامه پاسخ