تغذیه در بارداری دوقلویی

آواتار مامان آنیسا👭آویسا مامان آنیسا👭آویسا آنیسا👭آویسا ۸ ماهگی
دوقلو بودن فرقی با یه قلویی نداره فقط بیشتر اذیت میشی و چیزای مقویی زیاد بخوری
ولی مواظب قند وفشارت باش حتما

پیشنهاد می‌شود تغذیه در ماه اول بارداری را نیز مطالعه کنید

آواتار مامان علی مامان علی علی ۱۰ ماهگی
علائم دفع پروتئین چی هست؟