تغذیه در ماه اول بارداری

آواتار مامان مسیح مامان مسیح مسیح ۲ سالگی
نمیدونم من 3ماه و نیم بودم شیرکاکائو خوردم بعد فهم ... ادامه پاسخ
مامان نازنین زهرا مامان نازنین زهرا ۱۴ ماهگی
آواتار مامان عشق مامان عشق عشق ۱۷ ماهگی
همون غذای عادی .کنسروی جات ،تن ماهی ،گوشت و کباب ر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یزدان و نیکان مامان یزدان و نیکان یزدان و نیکان ۹ ماهگی
بادام زمینی اوایل بارداری نباید خورد.ضرر داره چون ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ..... مامان ..... ..... هفته سیزدهم بارداری
عزیزم اگر هرچیزی ب اندازه و درست مصرف بشه هیچ مشکل ... ادامه پاسخ