تغذیه در ماه اول بارداری

آواتار مامان مسیح مامان مسیح مسیح ۱ سالگی
نمیدونم من 3ماه و نیم بودم شیرکاکائو خوردم بعد فهم ... ادامه پاسخ
مامان نازنین زهرا ۱۱ ماهگی
آواتار مامان عشق مامان عشق عشق ۱۳ ماهگی
همون غذای عادی .کنسروی جات ،تن ماهی ،گوشت و کباب ر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یزدان و نیکان مامان یزدان و نیکان یزدان و نیکان ۵ ماهگی
بادام زمینی اوایل بارداری نباید خورد.ضرر داره چون ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نی نی من مامان نی نی من نی نی من ۷ ماهگی
سلام کی گفته نه من اتفاقا هوس هندونه کردم آوردم ب ... ادامه پاسخ