تغذیه در ماه اول بارداری

آواتار مامان مسیح مامان مسیح مسیح ۲ سالگی
نمیدونم من 3ماه و نیم بودم شیرکاکائو خوردم بعد فهم ... ادامه پاسخ
مامان نازنین زهرا مامان نازنین زهرا ۲ سالگی
آواتار مامان عشق مامان عشق عشق ۲ سالگی
همون غذای عادی .کنسروی جات ،تن ماهی ،گوشت و کباب ر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یزدان و نیکان مامان یزدان و نیکان یزدان و نیکان ۱ سالگی
بادام زمینی اوایل بارداری نباید خورد.ضرر داره چون ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نخودک😍😍 مامان نخودک😍😍 نخودک😍😍 هفته بیست‌وچهارم بارداری
عزیزم اگر هرچیزی ب اندازه و درست مصرف بشه هیچ مشکل ... ادامه پاسخ