ماهی در دوران بارداری

مامان باران مامان باران ۱ سالگی
آواتار مامان آوینا مامان آوینا آوینا ۱ سالگی
ن عزیزم من خوندم ماهی هایی ک بدون جیوه هستن اشکالی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد آرین مامان محمد آرین محمد آرین ۸ ماهگی
تن ماهی ضرر داره چون جیوه داره،خیار شور هم باید خی ... ادامه پاسخ
مامان مطهره.محمدجواد مامان مطهره.محمدجواد ۱ سالگی
آواتار مامان پرهام مامان پرهام پرهام ۱ سالگی
اتفاقا تنها ماهی که در بارداری باید مصرف بشد و جیو ... ادامه پاسخ