مصرف زنجبیل در بارداری

آواتار مامان ثنا و سینا مامان ثنا و سینا ثنا و سینا ۵ ماهگی
یه قاشق مربا خوری داخل چاییت بریز و بخور

پیشنهاد می‌شود خوردن کاسنی در بارداری را نیز مطالعه کنید