مصرف زنجبیل در بارداری

آواتار مامان إلناخانوم😍 مامان إلناخانوم😍 إلناخانوم😍 ۸ ماهگی
سلام من هر روز برا حالم بایدبخورم،یکم میریزم تو آب ... ادامه پاسخ