مضرات زنجبیل در بارداری

آواتار مامان میثم مامان میثم میثم ۱ سالگی
سلام عزیزم
زنجبیل گرمه شما هفته های اخرم هستی بیشتر مراعات کن اگ هوس کردی یکم در حد رفع هوس بخور ن زیاد

پیشنهاد می‌شود خوردن کاسنی در بارداری را نیز مطالعه کنید