۶ پاسخ

منم که ماه اول شیرنداشتم فقط بهش شیرخشک میدادم وعادت کرده بود وسینمونمیگرفت وهمش گریه میکرد اما خودم جنگیدم سعی کردم بهش سینموبدم حتی اگه شیرنیست تا اینکه خودش سینمومیگرفتووالان سینم شیر افتاده.وقتایی که گریه میکنه سعی کن سینه خودتوبدی کم کم ازعادت شیرخشک میوفته

من شبا ۱۲۰ سی سی شیر خشک میدم تخت میخوابه تا ساعت چهار بعدش دراز کش سینه خودمو میدم .. اشکال نداره موقع خواب شیر خشک بهش بده .

شبا یا موقعی ک خوابه سعی کن بلند کنی بزاریش تو بقلت سینت بزاری دهنش گناه داره شیر خشک چیه

من فقط میخوام شبا موقع خواب بهش بدم

گلم این مدت که شیر خودت رو نمیدادی چکار میکردی؟؟؟؟ سینه ات ورم نمیکرد؟

احتمالا سیر نمیشه