۲ پاسخ

امیدت ب خدا باشه نترس منم اولین بچمه زایمانم هم معلوم نیس طبیعیه یا سزارین از خدا میخوام طبیعی باشم

سلام من ترس دارم ولی خدا خودش بزرگه نترس عزیزم