۵ پاسخ

سلام ن دل درد نمیاره تازه سرشاراز اهنه

من ک دکتر بهم گفته هیچ پرهیز غذایی نداشته باش هرچیزی میخوای بخور...

اگه میخوای گوش درد بگیره بخور😃😃😃

بله تخمه نفخ میاره

اتفاقا اگه تخمه خربزه بخورید باعث افزایش شیر مادر میشه