ورم کردن توبارداری خطرناک؟

۲ پاسخ

عزیزم اگه قسمتی از بدن باشه مثلا ی پا یا یه دست باید بری دکتر ولی اگه. دو تا دست ی دو تا پا مشکلی نداره

باید برای دکتر ازمایش بنویسه. خدای نکرده دفع پروتئین نداشته باشی

;