۴ پاسخ

مامان ثنا من هم بارداری اولمه ولی بچم ۱۶ هفته ب حالت نبض تکون خورد

گلم واسه تکونای جوجو زوده هنوز عجله نکن

سلام حرکت میکنه ایشالله از هفته ۲۰تا ۲۲به بعد احساسش میکنید

اگه بارداری اولته تا بیست دو و بیست سه هفته چیزی حس نمیکنی منم اینطوریم