۵ پاسخ

ضد افتاب واسه صورتته چه ربطی به شیر داره عزیزم اشکال نداره

سلام بله من ازدکترم پرسیدم مجازه.منتهاوسایل آرایشی وعطربخاطراینکه ممکنه برابچه حساسیت بیاره استفاده نشه بهتره ضدآفتاب مشکلی نداره

سلام ضد افتاب چه ربطی به شیر شما داره اخه

بارداری رو میدونستم..شیردهی رو مطمئن نبودم که ترکیباتش وارد شیرمیشه یانه

تو بارداری مشکله فک نکنم تو شیردهی ربط داشته باشه