۱۰ پاسخ

الان مال دخترم ۷۹۰۰ دیگه نمیدونم چیکارش کنم میگن کمه ..دارم دیونه میشم

امروز بردم بهداشت 8 500بوده کمه

8کیلو وزنشه با قد ۷۰

عزیزم وزن پسر با دختر فرق داره و میزان رشدشون ب وزن موقع تولد هم بستگی داره
من هشت ماه ک بردمش ۸۱۰۰با قد ۷۰بوده گفتن خیلی خوبه

پسر من 10کیلویه مگه پسرتو چقدره

پسرمن الان هفت کیلو هست

وزن دختر من هشت و نهصده

من هم هشت ماهگی پسرمو بردم ۸/۵۰۰بود قدشو ۷۸بود بهداشت گفت عالیه

پس خوبه وزن ایهان؟؟

دختره من ۸/۵۰۰ولی کم خونی داره بچم😭