۶ پاسخ

طبیعیه عزیزم
بخاطر هورموناس
منم جلوکولرم باز خیسم

منم همین طورهستم شب تاروزکولرمون روشنه ولی بازم اب عرقم

عادیه منم هفته سی وششم بارداری هستم

من که از همین الان اینجوریم دوتا کولرم میزنیم باز خیس عرقم

سلام عزیزم
طبیعیه،منم همینطوری م،توی فضایی مثل راهرو و.. که باشم،انگار آب از صورتم چکه میکنه

عزیزم ماه اخرته بچه خودشونسبت ب دمای بدنت بالامیبره و باعث گرمی خودتون میشع.
دست وصورتت واب بزن بزارخنک بشی