سوال های مرتبط

آواتار مامان آرسام مامان آرسام آرسام ۴ ماهگی
پسرمن هم ۳ روزه بالا می اورد الان بردم دکتر گفت ری ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ریحانه وحنانه مامان ریحانه وحنانه ریحانه وحنانه ۶ ماهگی
عزیزم شروع رفلاکسه بهش کمتر شیر بده بازم ببین بالا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۵ ماهگی
آره زیاد شیر میخورن بعد این میشه که اضافیشو بالا ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فرنیا مامان فرنیا فرنیا ۵ ماهگی
برای آروغ گرفتن بچه رو زیادرو دوشت نزارسینه سینه ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ماکان مامان ماکان ماکان ۶ ماهگی
رفلاکس داره عزیزم حتما ببرش دکتر دارو بگیر وقتی با ... ادامه پاسخ