۹ پاسخ

اره عزیزم هورمونا بهم میریزه و تا دهانه رحم کامل جمع بشه این چیزا طبیعیه.فقط اگه خونریزیت زیاده دکتر برین تا دارو بده ی وقت دچار کم خونی نشین

سلام تا 10روز پریودیه و حیضه بعد از اون استحاضه میشه پریودی نیست

منم دقیقا همینطور. اما من سزارین کردم

کاملا طبیعیه منم همینطور شدم

طبیعی عزیزم نگران نباش

منم همینطور شدم

بله عزیزم منم همینجوری شدم رفتم دکتر گفت طبیعیه خون بعد از زایمانه فقط قرص آهن فراموش نشه

منم همینجور شدم بعلت تغییرات هورمونیه.ولی باید مواظب باشی حامله نشی چون احتمالش خیلی بالا میره عزیزم

منم همینطوری بودم عزیزم هی لک میدیدم هی پاک میشدم الان خوب شدم طبیعیه اینا